ZODIAC


In 1998 startte de ZODIAC studie (Zwolle Outpatient Diabetes project Integrating Available Care). Deze studie startte met ruim 1100 patiënten in 1998 en is anno 2014 uitgegroeid tot een studie waarin de gegevens van meer dan 100.000 patiënten worden verzameld. Hieronder ziet u een beperkte selectie van een aantal ZODIAC studies.  


Transmurale DM2 zorg met taakdelegatie naar praktijkverpleegkundigen

Deze studie vormde het begin van de lange reeks ZODIAC studies. Binnen deze studie werden 3 verschillende zorgvormen met elkaar vergeleken: de reguliere huisartsenzorg, beperkte delegatie van een aantal zorgtaken aan diabetesverpleegkundigen, en uitgebreide taakdelegatie waarin het grootste deel van de zorg voor rekening kwam van de verpleegkundige. Wat bleek? Taakdelegatie blijkt heel goed haalbaar en leidt zelfs tot betere resultaten op een aantal punten. [klik hier voor eerste publicatie


Een studie naar de kwaliteit van transmurale diabeteszorg

Een beschrijvende studie van de resultaten behaald binnen de ZODIAC studie werd in 2012 gepubliceerd. De belangrijkste conclusie van deze studie was dat de diabeteszorg in de periode 1998-2008 enorm was verbeterd. Zo was het aandeel patiënten met een HbA1c < 53mmol/mol (7%) in 1998 40%, terwijl dit 10 jaar later 70% was. Datzelfde werd gezien bij de bloeddruk: in 1998 had 22% een systolische bloeddruk <140 mmHg, terwijl dit 10 jaar later 48% was. Opmerkelijke resultaten die aantonen dat een structureel goed opgezette samenwerking tussen eerste en tweede lijn tot zeer goede resultaten kan leiden. Daarbij moetaangetekend worden dat zeker ook invoering van standaarden en een andere wijze van bekostiging naast een toename in kennis en ervaring aan dit goede resultaat heeft bijgedragen. De studie is één van de redenen geweest dat ketenzorg in Nederland de standaard is geworden.

[klik hier voor publicatie]

 

Taakdelegatie

Nadat de ZODIAC studie was begonnen ontstond er meer en meer de behoefte de destijds langzaam toenemende taakdelegatie in zowel de eerste als tweede lijn verder te onderzoeken. Zowel in de eerste als in de tweede lijn bleek dat respectievelijk de praktijk en de diabetesverpleegkundige ten opzichte van de huisarts en internist het minstens zo goed te doen op klinische eindpunten en voor een deel beter te doen op het gebied van niet-klinische eindpunten als behandeltevredenheid en kosten bij een groot deel van de patiënten met DM2.

[klik hier voor publicatie artikel tweede lijn]

[klik hier voor samenvatting artikel eerste lijn]

 

[klik hier voor overige ZODIAC publicaties]