OPRICHTING VAN STICHTING LANGERHANS ONDERZOEKSINSTITUUT

 

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel

1.     Naam stichting

         De stichting draagt de naam: Stichting Langerhans Onderzoeksinstituut.

2.     Plaats van vestiging

         De stichting is gevestigd in de gemeente Zwolle.

Artikel 2 - Doel

1.     Doel

         De stichting heeft ten doel:

         a.      het opzetten, uitvoeren en verrichten van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, zonder sponsorgelden afkomstig van farmaceutische industrie, op het gebied van diabetes en het verstrekken van voorlichting aan behandelaars van of mensen met diabetes;

         b.      het opzetten, uitvoeren en verrichten van onafhankelijk onderzoek, zonder sponsorgelden afkomstig van farmaceutische industrie, op het gebied van  andere ziekten  en het  verstrekken van voorlichting;

         c.      het bevorderen van een gezonde leefstijl, om ziekten te voorkomen;

         d.      het verwerven van fondsen om de onder a en b en c genoemde activiteiten mogelijk te maken en

         e.      het verrichten van alle handelingen die dienstbaar kunnen zijn aan de hierboven genoemde doelstellingen.

2.     De stichting heeft geen winstoogmerk.