Diabetes en Kanker


Metformine

Een belangrijke lijn ook voor de toekomst is de relatie tussen kanker en diabetes. De belangrijkste aanleiding hiervoor ontstond in de periode dat er veel ophef was over de relatie tussen insuline glargine en kanker. Toen werd tevens een mogelijke juist gunstige link gelegd met metformine en kanker. Binnen het ZODIAC-cohort hebben we toen onderzocht of metformine-gebruikers een ander risico hadden om te overlijden aan kanker dan patiënten die andere medicatie gebruikten. Het risico voor metforminegebruikers bleek 57% lager te liggen dan voor de andere patiënten.

[klik hier voor volledige publicatie]