Niet-medicamenteuze behandeling


Bordje op lift laat mensen meer de trap nemen

Op een diabetespolikliniek van een ziekenhuis hebben wij gedurende 2 weken een bordje op de lift geplakt met de tekst 'bewegen is gezond, neem te trap'. Hierdoor nam het trapgebruik statistisch significant toe met bijna 10%. Daarna hebben we 2 weken een bordje geplaatst met de tekst ‘Gebruik lift uitsluitend voor personeel en minder validen’. Hierdoor nam het trapgebruik nog verder toe tot 15%. Deze eenvoudige interventie leidt in een ziekenhuis dus tot een gezondere leefstijl.

[klik hier voor publicatie]

 

Ademhalingsoefeningen om bloeddruk te behandelen

Inmiddels hebben wij 3 verschillende gerandomiseerde studies, waarvan 1 dubbelblinde en een systematische review [voor samenvatting review klik hier] uitgevoerd naar de effecten van ademhalingsoefeningen met behulp van een apparaat (Resperate®) op de bloeddruk. Door langzaam en regelmatig adem te halen zou de hartslagvariabiliteit en baroreflexgevoeligheid  toenemen, waardoor uiteindelijk de bloeddruk zou dalen. De conclusie van al onze studies is dat dat niet gebeurt. 

[klik hier voor alle publicaties]